Cargohengere

Stort utvalg av cargohengere til transport av gods, som skal beskyttes mot vind, vær og tyveri.
Flere av hengerne kan folieres med reklamebudskap.