Skip to main content

Nye tilhenger-regler

Fra 1 mars 2022

Nye tilhenger-regler 1

Nye tilhengerregler i Norge

Fredag 11.mars ble det innført nye hastighetsregler for kjøring med campingvogn og tilhenger i Norge. Et av formålene med de nye reglene er at det skal bli et forent regelverk med våre naboland.

 • Fartsgrensen for kjøring med tilhenger uten brems, økes fra 60 til 80 km/t.
  Dette har vært en sær-norsk regel som nå forsvinner.

 • For tilhengere og campingvogner med brems, innføres det fra 11.mars en ny kategori som har fått navnet Tempo-100. Den innebærer at under visse forutsetninger kan tilhengere og campingvogner med brems, godkjennes for å kunne kjøre i 100 km/t der hvor det er slik fartsgrense.

 • Tilhengere og campingvogner som registreres i kategori Tempo-100 får samtidig EU-kontroll. Det innebærer EU-kontroll hver annet år på lik linje med personbiler. Det er kun tilhengere og campingvogner som registreres i kategori Tempo-100 som nå får krav til EU-kontroll.

 • Forutsetningen for at din campingvogn eller tilhenger kan registreres i kategori Tempo-100, er det noen forhold som må være på plass:
  • Tilhengeren/campingvognen må utstyres med godkjente hjulstøtdempere
  • Dersom bilen ikke har Elektronisk Stabilitetssystem, må tilhengeren utstyres med stabilisatorkobling
  • Om tilhengeren eller campingvognen er eldre enn 4 år, må den først gjennom en EU-kontroll. Med fersk EU-kontroll samt at den tilfredsstiller i forhold til de 2 punktene over, kan den registreres i kategori Tempo-100.
  • Det er også et vektkrav til kombinasjonen bil og tilhenger/campingvogn, slik at ikke trekkbilen blir for lett i forhold til det den skal trekke.
 • Dersom du har en tilhenger med brems, men som du ikke ønsker å oppgradere til Tempo-100, vil fartsgrensen fortsatt være inntil 80 km/t.

Har du spørsmål til oss om de nye reglene, ta kontakt med oss på post@tgo-tilhenger.no

eller ring oss på 69 89 50 01.   

Les også pressemeldinger fra Regjenringen.no og Statens Vegvesen som du finner link til her:
Regjeringen.no
Vegvesen.no