Skip to main content

Valutatillegg

Forbehold om valutatillegg på leveranser etter 25. februar 2023

I de siste måneders store valutasvingninger, har den norske kronen svekket seg betydelig mot Euro og Danske kroner samt en rekke andre valutaer. I forhold til Euro og Danske Kroner som vi handler i, har det vært en betydelig svekkelse siden 1. desember 2022.

Vi må derfor ta forbehold om et valutatillegg. Vi regner med forståelse for dette i den ustabile valutasituasjonen som råder, og at dette medfører økte kostnader for oss i forbindelse med våre innkjøp.

Valutatillegget blir vurdert fortløpende, men vi håper selvfølgelig på en styrkning av norske kroner igjen.

Så snart vi ser dette, vil valutatillegg reduseres og fjernes. Men det er utviklingen i valutakursen som avgjør.

Priser tilleggsutstyr
Vi gjør oppmerksom på at prisene på tilleggsutstyr på vår hjemmeside, ikke er oppdatert.
Dette skyldes hyppige prisendringer under og etter covid-19 pandemien samt den siste tidens betydelige og stadig pågående valutasvingninger. Spør oss derfor om det tilleggsutstyret som er aktuelt, og vi gir deg gjeldende og riktige priser på det.

Leasing-priser

Prisene på leasing som er oppgitt på hver enkelt henger på vår hjemmeside, er ikke oppdatert. Spør oss om hengeren som er aktuell, og vi tar frem riktig leasingpris til deg.

Håper på forståelse for dette.