Utleie Cargohenger
VARIANT B715 C2 750 kg

 Døgnpris 258x148x157 cm
 2 døgn eller helg 750 kg
 Ukesleie 390 kg

Dersom kjøreforhold tilsier det, skal henger returneres vasket, med mindre annet er avtalt.
Alternativt vasker vi mot tillegg.

 Vask av henger utføres kr 150+ mva
Kategori:

Tekniske spesifikasjoner

Totalvekt 750 kg
Nyttelast 390 kg
Lengde skap innvendig 258 cm
Bredde skap innvendig 148 cm
Høyde skap innvendig 157 cm
Volum tilsvarende 6 m3